CONDIȚII DE UTILIZARE A PORTALULUI NOSTRU PENTRU SOLICITANȚI

  1. Domeniul de aplicare
  1.1. Marquardt Service GmbH (denumită în continuare "MARQUARDT") este operatorul portalului MARQUARDT de cereri de locuri de muncă (denumit în continuare "MQBP"). Cu MQBP, Marquardt oferă o platformă bazată pe web pe care sunt gestionate procesele electronice de solicitare și procesele de comunicare în aval care rezultă. Acești termeni de utilizare reglementează utilizarea MQBP de către candidat (m/f), dar nu și termenii contractelor de muncă încheiate electronic între candidați (m/f) prin intermediul MQBP. Aceste contracte de muncă sunt încheiate exclusiv între candidat (m/f) și MARQUARDT pe suport de hârtie.
   1.2 Prin înregistrarea sa, solicitantul (m/f) acceptă valabilitatea acestor Termeni de utilizare.
  1.3 MQBP se adresează numai persoanelor fizice în sensul § 1 BGB (Codul civil german).
   1.4. MARQUARDT furnizează serviciile din cadrul acestor termeni și condiții pe baza condițiilor-cadru tehnice, juridice și comerciale respective pentru utilizarea internetului. MARQUARDT are dreptul, dar nu este obligată, să extindă serviciile oferite pe MQBP.
   1.5 MARQUARDT își rezervă dreptul de a modifica serviciile oferite pe MQBP sau de a oferi servicii diferite; cu excepția cazului în care acest lucru nu este rezonabil pentru Solicitant (m/f).

  2. Servicii
  Candidatul (m/f) are acces gratuit la următoarele funcții:
  1. căutarea posturilor vacante în cadrul Grupului Marquardt. 2. inițierea unui proces de candidatură și transmiterea documentelor electronice de candidatură către MARQUARDT. 3. procesul de înregistrare pentru noii candidați.  2.
  inițierea unui proces de candidatură și transmiterea documentelor electronice de candidatură către MARQUARDT. 3.
  procesul de înregistrare pentru noii candidați (m/f).
   4. întreținerea profilurilor proprii ale candidaților [pentru candidații deja existenți (m/f)].

  3. Înregistrare, parolă
  3.1 Accesul (în sensul secțiunii 2 subsecțiunea 1) la MQBP este în general posibil pentru toți candidații (m/f).
  3.2 În interesul securității tranzacțiilor comerciale, numai solicitanții înregistrați (m/f) pot utiliza MQBP (astfel cum este definit la clauza 2, paragrafele 2-4).
  3.3 Solicitantul (m/f) este responsabil pentru acuratețea datelor.
  3.4 După finalizarea procesului de înregistrare, solicitantul (m/f) va primi o confirmare prin e-mail.
  3.5 Acordul privind utilizarea MQBP intră în vigoare odată cu confirmarea în conformitate cu secțiunea 3.4. Datele de acces (ID-ul de utilizator și parola) specificate de către solicitant (m/f) ca parte a procesului de înregistrare permit solicitantului (m/f) să vizualizeze și să modifice datele sale sau să revoce orice consimțământ dat pentru prelucrarea datelor.
  3.6 Solicitantul (m/f) se asigură că datele de acces nu devin
  accesibile unor terți și răspunde pentru toate acțiunile și activitățile desfășurate în temeiul datelor de acces, cu excepția cazului în care poate dovedi că datele au devenit cunoscute de terți fără intervenția sa. După fiecare utilizare, trebuie să se iasă din zona protejată de parolă prin deconectare. În cazul în care candidatul constată că terți utilizează în mod abuziv datele sale de acces, acesta informează MARQUARDT fără întârziere în scris sau, după caz, prin trimiterea unui e-mail la adresa recruiting@marquardt.com în prealabil.
  3.7 La primirea notificării în conformitate cu punctul 3.6, MARQUARDT va lua măsuri pentru blocarea accesului la zona protejată prin parolă în temeiul acestor date de acces. Blocarea poate fi ridicată numai după ce solicitantul (m/f) a depus o cerere separată la MARQUARDT sau după o nouă înregistrare.
  3.8 Solicitantul (m/f) trebuie să se asigure că e-mailurile pot fi primite la adresa de e-mail furnizată de acesta. Prin urmare, acesta trebuie să se asigure, în special, că datele de adresă etc. furnizate de el/ea sunt întotdeauna actualizate.
  3.9 Solicitantul (m/f) poate solicita
  ștergerea contului său prin e-mail la adresa recruiting@marquardt.com.

  4. Drepturi de utilizare a conținutului, informațiilor și documentației4.
  1 MARQUARDT pune la dispoziție pe MQBP conținut, informații și documentație.
  Utilizarea acestor conținuturi, informații și documentații este supusă acestor Termeni de utilizare.
  4.2 MARQUARDT acordă solicitantului (m/f) o licență neexclusivă și netransferabilă, care nu poate fi sublicențiată, pentru a utiliza conținutul, informațiile și documentația puse la dispoziție pe MQBP în măsura în care s-a convenit sau, în cazul în care nu există un astfel de acord, în măsura scopului urmărit de MARQUARDT prin punerea la dispoziție a acestora.

  5. Obligațiile solicitantului (m/f)
  5.1 Atunci când utilizează MQBP, solicitantul (m/f) nu trebuie să: încalce drepturile de proprietate industrială și drepturile de autor sau alte drepturi de proprietate; să transmită conținut care conține viruși, așa-numiții cai troieni sau alte programe care pot deteriora software-ul; să introducă hyperlink-uri sau să stocheze sau să trimită conținut la care nu este autorizat. să transmită conținut cu viruși, așa-numiții cai troieni sau alte programe care pot deteriora software-ul; să introducă, să stocheze sau să trimită hyperlink-uri sau conținuturi la care nu este autorizat, în special dacă aceste hyperlink-uri sau conținuturi încalcă obligațiile de confidențialitate sau sunt ilegale; sau să distribuie publicitate sau e-mail-uri nesolicitate (așa-numitele "spam") sau avertismente inexacte privind viruși, defecțiuni și altele asemenea sau să solicite participarea la concursuri, sisteme de tip "bulgăre de zăpadă", scrisori în lanț, scheme piramidale și campanii similare.

  5.2 Solicitantul acordă MARQUARDT un drept neexclusiv, fără redevențe, la nivel mondial, de a utiliza, reproduce, edita, distribui, executa și afișa orice Date ale Solicitantului și documente aferente (denumite în continuare "Date ale Solicitantului") transmise de către Solicitant către MARQUARDT în măsura în care este necesar pentru ca MARQUARDT să își îndeplinească obligațiile contractuale față de Solicitant în legătură cu utilizarea MQBP de către Solicitant.

  6. Răspunderea pentru defecte de calitate și de titlu
  În măsura în care serviciile sunt furnizate de MARQUARDT în mod gratuit, se exclude răspunderea pentru defectele privind calitatea și titlul serviciilor, în special pentru corectitudinea acestora, lipsa de defecte, lipsa drepturilor de proprietate intelectuală și a drepturilor de autor ale terților, caracterul complet și/sau utilizabil - cu excepția cazului în care există o conduită intenționată sau intenție frauduloasă și în caz de vătămare a vieții, a corpului sau a sănătății.

  7. protecția datelor
  Pentru a permite solicitantului (m/f) să se înregistreze și să acceseze MQBP, este necesară stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal. MARQUARDT respectă reglementările aplicabile privind protecția datelor atunci când colectează, utilizează și prelucrează datele cu caracter personal ale candidatului (m/f). Informații suplimentare pot fi găsite la rubrica "Politica de confidențialitate".

  8. Contracte auxiliare, locul de jurisdicție, dreptul aplicabil, utilizarea din afara Germaniei 
  8.1 Contractele auxiliare trebuie să fie în scris. 
  8.2 Locul de jurisdicție este Rietheim-Weilheim. Se aplică legislația germană. 
  8.3. MQBP este operat de către și este responsabilitatea companiilor situate în Germania. MARQUARDT nu își asumă nicio responsabilitate pentru faptul că serviciile MQBP pot fi utilizate și în locații din afara Germaniei. În cazul în care solicitantul (m/f) accesează MQBP din afara Germaniei, acesta este singurul responsabil pentru respectarea reglementărilor relevante în conformitate cu legislația națională respectivă. Nu este permis accesul la serviciile de pe MQBP din țări în care acest tip de acces este ilegal.

  9. modificarea acestor condiții de utilizare
  9.1 MARQUARDT poate modifica sau amenda acești Termeni de utilizare în orice moment, printr-o notificare rezonabilă. Solicitantul (m/f) va fi notificat în scris, prin e-mail sau în orice altă formă adecvată, cu privire la orice modificări sau amendamente.
  9.2 În cazul în care solicitantul (m/f) nu este de acord cu schimbarea sau modificarea, acesta este obligat să se opună în scris în termen de patru săptămâni de la primirea notificării. În cazul în care solicitantul (m/f) nu se opune termenelor și condițiilor modificate în termenul stabilit, acestea vor fi încorporate efectiv în conformitate cu notificarea. MARQUARDT va sublinia acest lucru în notificare.
  9.3 Dacă modificările sau completările sunt indispensabile pentru MARQUARDT din motive juridice imperioase, obligația de notificare și dreptul de opoziție al solicitantului (m/f) nu se aplică. Modificările și completările efectuate pe baza unor astfel de motive juridice imperioase nu vor da naștere la nicio pretenție de despăgubire împotriva MARQUARDT.

  10. Durata acordului
  10.1 După înregistrare, solicitantul (m/f) are dreptul de a utiliza MQBP pentru o perioadă nelimitată de timp.
  10.2 MARQUARDT are opțiunea de a bloca accesul la MQBP în orice moment.

  11. Diverse
  11.1. MARQUARDT are dreptul de a transfera acest contract cu toate drepturile și obligațiile către o companie afiliată cu MARQUARDT în sensul §§15 și următoarele din Legea germană privind societățile pe acțiuni. Legea germană privind societățile pe acțiuni (Aktiengesetz).
  11.2 În cazul în care una sau mai multe prevederi ale prezentului contract sunt sau devin nevalabile sau inaplicabile în totalitate sau parțial, valabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată de acestea. Dispoziția nevalabilă sau inaplicabilă este înlocuită cu o dispoziție valabilă care se apropie cât mai mult posibil de scopul economic al dispoziției nevalabile sau inaplicabile.